تاریخچه

آسانسور110 در سال 1378 با رویکرد تامین تجهیزات آسانسور کششی تاسیس گردید، این مجموعه با توجه به پتانسیل فنی بالا و رویکرد فرهنگی خود برآن شد تا در سال 1385 با تمرکز بر آسانسور های هیدرولیک بخشی از مشکلات فنی موجود در آن زمان را سامان دهی کرده و باعث رونق وگسترش استفاده از اسانسور های هدیدرولیک گردد. آسانسور110 با ارائه محصولات شرکت (Wittur (OMAR LIFT حرکت قدرتمندی را آغاز کرد و طولی نکشید که علاوه بر تبدیل شدن به یکی از قوی ترین مشتریان ویتور در سطح جهانی، در ایران نیز به عنوان پیشروترین و معتبرترین شرکت در صنعت آسانسور هیدرولیک شناخته شد. آسانسور 110 با تمرکز بر خدمات پس از فروش و مهندسی فروش توانست شایستگی قالب خود را حفظ و گسترش دهد.

آسانسور 110 با هدف گسترش استفاده از آسانسور های مدرن و تکنولوژیک گیرلس و ایفای نقش خود در بستر سازی و مطلوبیت اجرای این آسانسورها فعالیت جدیدی را در این حوزه شروع نموده و مجموعه ای از خدمات شامل محصولات راهبردی و بسته های مشاوره ای و نظارتی را ارائه و سری های متعددی از موتورهای Gearless را با برند HUBER  عرضه می کند.ﻫﻮﺑﺮ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻯ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻰ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻨﻰ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻮﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺎ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ.

هم اکنون آسانسور110 با بیش از 30 نیروی متخصص در واحد های خدمات پس از فروش، بازاریابی، فروش، ارتباط با مشتریان و... مشغول به خدمت رسانی می باشد.

رویدادها

 

آسانسور 110 بیش از 20 سال پیش فعالیت خود را در زمینه فروش قطعات و طراحی انواع آسانسور شروع کرده و در حال حاضر بیش از 5 سال است که بصورت خاص و تخصصی در زمینه فروش جک، پاوریونیت و قطعات آسانسورهای هیدرولیک فعالیت دارد. آسانسور 110 با ایجاد گروهی مجرب جهت مشاوره و آموزش و خدمات پس از فروش جک و پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک با مارک ویتور ایتالیا (WITTUR) خدماتی نوین به شرکت های آسانسوری ارائه می نماید. 

 

باشگاه مشتریان

UnderDevelopment

لینک های مفید