بسمه تعالی

 

بـدون تـردیـد تـمـرکز 9 سـالـه ما در آسانـسـور هیدرولیک منتهی به تاثیر گذاری عمیقی بر این صنعت گردیـده و ما را به رهـبـر این صنـعـت تــبــدیل کـرده است.تاثیرگذاری ما تنـها در عـرصه خـدمـت رسانـی و رفع مـوانـع صـنعـتگران و دسـتاندرکاران این صنعت نبوده، بلکـه ایـجـاد پـایـگـاه داده فـنـی و تـولـیـد محـصـولات جـانـبـی واستـراتــژیــک مانـنـد کـاراسـلیـنـگ ها ی ویـژه و تــولیـد راهـکـارهـای استانـدارد نصـب ، این تاثـیـر گـذاری را تا حـد قـابـل قـبولـی افزایـش داده است. 

اکنون با گسترش این رسالت و فرهنگ سازی استـفاده از آسانسورهـای مدرنو ارائـه برتریـن پـکـیج تـجـهیـزات گـیـرلـس و راهـکـار هـای تـسهیل اجــرای آن،همگام با مـنـافع مـلـی، گــام مـهـمـی در راسـتـای گــذر از تـکـنـولــوژی هــایمنسوخ برداشته و در این راستا ثابت قدم خواهیم ماند.

 

  علی صدیقی - مراد صدقی

 

رویدادها

 

آسانسور 110 بیش از 20 سال پیش فعالیت خود را در زمینه فروش قطعات و طراحی انواع آسانسور شروع کرده و در حال حاضر بیش از 5 سال است که بصورت خاص و تخصصی در زمینه فروش جک، پاوریونیت و قطعات آسانسورهای هیدرولیک فعالیت دارد. آسانسور 110 با ایجاد گروهی مجرب جهت مشاوره و آموزش و خدمات پس از فروش جک و پاوریونیت آسانسورهای هیدرولیک با مارک ویتور ایتالیا (WITTUR) خدماتی نوین به شرکت های آسانسوری ارائه می نماید. 

 

باشگاه مشتریان

UnderDevelopment

لینک های مفید